XXXI. Zrínyi Ilona Matematikaverseny kiírása

zrínyiA Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolítják le. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni.

A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt. (A 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika tananyagát tanulják.)

A verseny kategóriái: A verseny a 2-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. osztályos versenyzők számára két kategóriában (gimnázium és szakgimnázium) kerül megrendezésre.

Az 1. forduló időpontja: 2020. február 21. (péntek) 14 óra.

Nevezési határidő: 2019. október 14. hétfő

A verseny részvételi költsége: 1200 Ft/fő.

A verseny szabályai: A versenyen a feladatok megoldására a 2-4. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat), az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül pontosan egy a helyes. A kódlapon a feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő négyzetbe x-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy négyzetet pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen üres (valamelyikben tollal vagy ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak számít. Radír, javító festék vagy hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni a feladatlap mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó kódlapot kell beadni. A pontozás a 4·H−R+F képlettel történik, ahol H a helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti.

 

További részletek itt: http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz/versenykiiras_zrinyi

Bolyai Csapatverseny a 9-12. évfolyam számára

A Bolyai Matematika Csapatverseny középiskolai tanárok kezdeményezésére, először 2004 őszén került megrendezésre 5-8. osztályos diákok évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai számára. A 2014/2015. tanévtől a 9-12. osztályosok is csatlakoztak.

A 2019/2020-as tanévben a versenyt az egész ország, illetve Erdély területén hirdetik meg a szervezők, 9-12. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős csapatainak (normál gimnáziumi, speciális matematika tagozatos és szakgimnáziumi/szakközépiskolai kategóriákban), körzeti írásbeli forduló, majd országos (írásbeli) döntő formájában.

A körzeti forduló időpontja: 2020. január 10. (péntek), 14 óra 30 perc.

Az országos döntő időpontja: 2020. február 29. (szombat), 10 óra 30 perc.

Nevezési határidő: 2019. október 11.

Bolyai Csapatverseny a 7-8. évfolyam számára

A Bolyai Matematika Csapatverseny középiskolai tanárok kezdeményezésére, először 2004 őszén került megrendezésre.

A 2019/2020. tanévben a versenyt az egész ország, valamint Kovászna, Hargita, Bihar, Kolozs és Szilágy megye területén hirdetik meg a szervezők, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős csapatainak, megyei/körzeti írásbeli forduló, majd Kárpát-medencei (írásbeli és szóbeli) döntő formájában.

A megyei/körzeti forduló időpontja: 2019. október 11. (péntek), 14 óra 30 perc

Az országos döntő időpontja: 2019. november 23. (szombat), 10 óra 30 perc.

Nevezési határidő: 2019. szeptember 13. (péntek)

Matematika OKTV jelentkezés

 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre a gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulói jelentkezhetnek.

A részletes versenykiírást ide kattintva, a matematika versenyre vonatkozó információkat pedig itt lehet elolvasni.

A jelentkezési határideje: 2019. szeptember 20., jelentkezni a titkárságról elkérhető jelentkezési lapon lehet.

XXX. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

Versenyfelhívás

 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolítjuk le a lentebb ismertetett szabályok szerint.

 

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt.

 

Az 1. forduló időpontja: 2019. február 15. (péntek) 14 óra.

 

Kérjük a résztvevőket, hogy a megjelölt kezdési idő előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg a verseny helyszínén!

 

A döntő időpontja: 2019. április 12-14.

A döntő helyszíne: Szombathely

 

A verseny szabályai:

 

 • A versenyen a feladatok megoldására a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre.
 • A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül pontosan egy a helyes.
 • A kódlapon a feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő négyzetbe ×-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy négyzetet pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen üres (valamelyikben tollal vagy ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak számít. Radír, javító festék vagy hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni.
 • A kódlapot jól láthatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni, mert más színeket, halványan, vékonyan és kis jelekkel kitöltött kódlap jeleit a leolvasó rendszer nem érzékeli. Halvány, vékony és kis jelekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.
 • A feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe.
 • A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni a feladatlap mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó kódlapot kell beadni.

 

A verseny értékelése: A megoldásokat évfolyamonként és kategóriánként értékeljük. A pontozás a 4 · H − R + F képlettel történik, ahol H a helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti.

 

 

A verseny részvételi költsége: a magyarországi versenyzőknek 1200 Ft/fő.

 

Nevezési határidő: 2018. november 19. hétfő

Bolyai Csapatverseny

A Bolyai Matematika Csapatverseny először 2004 őszén került megrendezésre Budapest I-II-III. kerületében, 5-8. osztályos diákok évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai számára. A következő években a főváros további körzetei és vidéki megyék, valamint a 3-4. osztályosok, illetve a 2014/2015. tanévtől a 9-12. osztályosok is csatlakoztak.

Ebben a tanévben a versenyt az egész ország, illetve Erdély területén hirdették meg, 9-12. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős csapatainak körzeti írásbeli forduló, majd országos (írásbeli) döntő formájában.

A körzeti forduló időpontja: 2019. január 11. (péntek), 14 óra 30 perc (Erdélyben 15 óra 30 perc) – ezt minden csapat a saját iskolájában írja.

Az országos döntő időpontja: 2019. február 23. (szombat), 10 óra 30 perc.

 

Az iskolai jelentkezési határidő: 2018. október 15. hétfő

Jelentkezni csapatnévvel és nevezési díjjal együtt a matematika tanároknál lehet.

 

Jó versenyzést kívánunk!

MEDVE SZABADTÉRI MATEMATIKAVERSENY

 

MEDVE SZABADTÉRI MATEMATIKAVERSENY

 

A Medve Szabadtéri Matematikaverseny 2018-ban is megrendezésre kerül. A verseny kétfordulós (területi, országos).

 

A versenyre háromfős csapatok nevezhetnek és a szabad ég alatt zajlik. A verseny célja a matematika népszerűsítése, továbbá lehetőség biztosítása arra, hogy a résztvevők összemérjék matematikai tudásukat. Ezen túlmenően cél a résztvevők egészséges, mozgásban gazdag életmódra nevelése, és együttműködési készségeik fejlesztése.

 

A verseny helyszíne és időpontja: Budapest Gellért-hegy: április 14. szombat (esőnapok: április 15, április 22.) 10.30 –15.00 óra

 

Az országos döntő időpontja: 2018. június 9. (eső esetén fedett helyszínen)

Az országos döntő tervezett helyszíne: Debrecen

 

A verseny menete:

A verseny háromfős csapatokban zajlik. A csapatoknak a verseny helyszínén (egy erdős-parkos területen) található állomásokon kell megoldani az ott kapott matematikai-logikai feladatot, majd a beadott válasz helyességétől függően tovább kell haladniuk egy következő állomásra. A feladatokra a helyes válasz egyetlen szám, betű, vagy szó (nem kell a válaszokat kifejteni, sem pedig bizonyítani). Elsősorban nem tárgyi tudás, hanem logikai készség szükséges a feladatok megoldásához.  (Minta feladatsorok a honlapon találhatók.)

Az állomások helyszíneiről a csapatok térképet és leírást kapnak. Minden állomáson több szervező várja a csapatokat, ők ellenőrzik, hogy a csapat helyes választ adott-e az ott kapott feladatra. A csapatoknak az állomásokon tartózkodó szervezők nem árulják el, hogy az általuk kapott feladatra adott megoldás helyes-e vagy sem. Csak annyi információt kapnak, hogy melyik állomást kell felkeresniük a következő feladatért. Aki hibás választ ad, más állomásra kerül, mint a helyes megoldást benyújtók. A helyes eredményekkel a csapatok pontokat gyűjtenek, a hibás válaszok alacsonyabb pontértékű feladatok felé terelik a csapatokat. A cél a legtöbb pont megszerzése. Az a csapat nyeri a versenyt, amelyik a legtöbb pontot szerezte.

 

Nevezési határidő: 2017. november 10.

Nevezési díj: 2000Ft/fő

 

A nevezési díjért cserébe nyújtott szolgáltatások  (a versenyen való részvételen felül):

 • ajándék emblémázott toll a regisztrációnál
 • ajándék elemózsia: reggeliző keksz és alma a regisztrációnál
 • ajándék ásványvíz a regisztrációnál
 • ajándék csoki a verseny közben
 • ajándék karszalag
 • minden résztvevőnek emléklap a célba érkezéskor
 • modern rendezvénytechnika, valódi élményelemek

 

Kérjük, a versenyre mindenki hozzon papírt vagy füzetet, mert ezeket nem biztosítják!