Versenyeredmények

2021 tavaszán rendezték meg a Budapesti Általános Iskolások Online Matematika Versenyét. A XI. kerületi fordulóban a 8. évfolyam kategóriájában Petik Eliza 2., Balogh Krisztián pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Ferencziné Halmai Márta tanárnő volt. Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!

Bolyai Csapatverseny 7-8. osztály

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben is meghirdeti a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját a 3-8. osztályosoknak.


A versenyt először 2004-ben rendezték meg Észak-Budán, a következő években Budapest többi körzete és Magyarország megyéi is bekapcsolódtak, majd 2010-től a határon túlról is szervezetten vesznek részt a versenyben. 2020-ban már több mint 48 000 résztvevője volt a rendezvénynek.

Átadták a Bolyai Matematika Csapatverseny díjait
A kép forrása: https://www.elte.hu/A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget teremt arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai (“a”) vagy gimnáziumi (“g”) osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2021. október 15. (péntek), 14 óra 30 perc

A körzeti forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot.

A Kárpát-medencei (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2021. november 27. (szombat), 10 óra 30 perc.

Nevezési határidő: 2021. szeptember 13. (hétfő), 15 óra.

A megyei/körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat a benevezett diákok nevére állítjuk ki. Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. A Kárpát-medencei döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti forduló pontozása:
Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
– helyesen bejelölt mező: 3 pont
– helytelenül bejelölt mező: -1 pont
– helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
– helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2021. október 17-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők a verseny honlapján.

https://www.bolyaiverseny.hu/matek/index.htm


Indul az új tanév!

Indul az új tanév, indulnak a szakkörök, fakultációk, példamegoldó foglalkozások, versenyfelkészítők, korrepetálások. Ezekről szaktanárodnál érdeklődhetsz, de a pontos időpontok hamarosan a honlapra is felkerülnek majd!

A nyári szünetben az iskola szinte összes tantermét sikerült okostáblával felszerelni, így a matematika órákon is használhatjuk majd ezeket. Elkészült a robotika tanterem is, ahol a digitális kultúra órák keretében a robotprogramozást is megtanulhatod!

Vidám tanévkezdést, eredményes új tanévet kívánunk mindenkinek!

A matematika és informatika munkaközösség tanárai

A reál tudományok díja

Iskolánk minden tanév végén Szent Margit-díjjal jutalmazza a reál tudományok területén kiemelkedő végzős diákokat. Idén ezt a rangos elismerést Hell Bálint 12.a osztályos diákunk kapta.

Bálint hat éven keresztül volt iskolánk tanulója. Tanulmányai alatt végig kiemelkedő teljesítményt nyújtott a matematika és fizika tantárgyak területén. Már 7-8. osztályos korában részt vett a Bolyai Matematika Csapatversenyeken, a Medve Matekversenyeken és a nyílt napok fizika kísérleti bemutatóin. Tizedik osztályos korában ő lett a legjobb az iskolában a Mikola Sándor Fizikaversenyen. A 2021. évi Károly Iréneusz fizikaverseny egyéni feladatmegoldó versenyének országos döntőjében 2. helyezést ért el. A gimnázium nyílt napjain tartalmas és igényes kombinatorikai, illetve valószínűség-számítási bemutatókkal szerepelt.

A matematika és fizika fakultációs csoportokban mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Feladatait folyamatosan példamutató gondossággal, időre készítette el mind a jelenléti oktatás, mind a távoktatás idején. Megoldásai mindig precízek és gyakran egyéniek voltak.

Magatartása, szorgalma tanulmányai alatt mindvégig példás volt. Tanáraival szemben mindig tisztelettudó magatartást tanúsított, órai magaviselete kifogástalan volt, mindig aktívan dolgozott. Bálint a fakultációs csoportok megbízható, segítőkész tagja, sőt példaképe volt, aki a társainak is mindig szívesen segített egy-egy nehezebb probléma megértésében. Korrepetálást is többször tartott osztálytársainak.

Bálint mindkét tantárgyból, matematikából és fizikából is emelt szintű érettségit tett kimagasló eredménnyel. Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szeretné folytatni.

Ehhez sok erőt és kitartást kívánunk neki, díjához pedig nagyon sok szeretettel gratulálunk!

A matematika munkaközösség tanárai

Szép eredmény a Dugonics versenyen

Az elmúlt tanévben már 19. alkalommal rendezték meg a Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyét. A döntőbe két sikeres forduló után juthattak a versenyzők, de a járvány miatt ezt a szervezők csak 2020. szeptember 11-én tudták lebonyolítani.

A döntőbe jutott Mohácsi Márton 8.a osztályos tanulónk is, aki itt a 7. helyezést érte el. Felkészítő tanára Vízhányó Zsolt igazgató úr volt. Gratulálunk a szép eredményhez!

Részt vettünk a LOGIRINTUSon

November 19. és 21. között lehetőségünk volt kipróbálni a LOGIRINTUS-t, az online logikai fejtörők játékát. Az evolúciós játszótéren egyre nehezedő matematika feladatok megoldásával juthattunk egyre magasabb szintre a játék során. Az iskolából több csapat is benevezett a versenyre, és szép eredményt, gyémánt fokozatot értek el.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Katolikus Középiskolák Matematika Versenye

Kedves Diákok!

A kialakult járványhelyzet miatt a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének 1. fordulóját a 9-12. évfolyamos diákok számára online formában rendezzük meg 2020. november 18-án, szerdán 14 órától.

Az első fordulóban 30 feladatot kell megoldani feleletválasztós teszt formájában. Erre a szervezők egy Google űrlapot fognak létrehozni, melynek elérhetőségét jövő hét elején küldik ki az intézményeknek.

A verseny második fordulóját reményeink szerint már hagyományos módon fogják megtartani 2021. január 27-én.

A verseny célja a matematika iránti érdeklődés felkeltése és elmélyítése. A tantervi törzsanyagra épülő ismeretek felhasználása mellett, sajátos látásmódot kívánó feladatok megoldása. A kreativitás, a problémaérzékenység és problémamegoldó gondolkodás, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzésre való képesség fejlesztése.

A verseny szervezője a Katolikus Pedagógiai Intézet.

Címlap

Az érdeklődők a matematikatanároknál jelentkezhetnek a versenyre.

VÁLTOZÁS a Bolyai Matematika Csapatversenyben

FIGYELEM!!!

Változás történt a Bolyai Matematika Csapatverseny kiírásában és szervezésében!

A BIZONYTALAN JÁRVÁNYHELYZET MIATT A VERSENYT ONLINE FORMÁBAN BONYOLÍTJUK LE!

A két Bolyai szobra MarosvásárhelyenBolyai Matematika Csapatverseny 7-8. osztály – jelentkezés

A versenyt először 2004-ben rendezték meg Észak-Budán, a következő években Budapest többi körzete és Magyarország megyéi is bekapcsolódtak, majd 2010-től a határon túlról is szervezetten vesznek részt a versenyben. 2019-ben már több mint 46 000 résztvevője volt a rendezvénynek.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2020/2021. tanévben is megrendezi a Bolyai Matematika Csapatversenyt.

A versenyen azonos iskolába járó 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai (“a”) vagy gimnáziumi (“g”) osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

Az iskolai nevezési határidő: 2020. október 16. (péntek), 12 óra

A megyei/körzeti forduló nevezési díja: 1000 Ft/fő.

Nevezni a matematika tanároknál lehet.

 

A megyei/körzeti forduló időpontja: 2020. november 13. (péntek), 14 óra 30 perc

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. A részvétel tetszőleges helyszínről, például otthonról vagy ha mód van rá, az iskolából is lehetséges (internetkapcsolat szükséges). A teljes munkaidő 60 perc. A feladatsor 2020. november 13-án magyarországi idő szerint 14:30-tól lesz elérhető a verseny honlapjáról, és a honlapon keresztül küldhetők be a csapat válaszai egy egyedi titkos csapatkód segítségével. (15:30-ig bármikor bármennyi feladat megoldása beküldhető vagy módosítható, a rendszer minden feladat esetében a legutoljára beadott megoldásokat értékeli.) A kódot a csapatok a helyi szervező tanártól fogják megkapni. A verseny alatt a csapattagok bármilyen elektronikus eszközön kommunikálhatnak egymással. A nevezéssel a versenyen résztvevők hozzájárulnak, hogy nevüket, településüket és eredményüket, valamint a döntőn róluk készülő fényképeket a szervezők közzé tegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni. Ha valamelyik csapat nem tud teljes létszámban részt venni, akkor is versenyezhet. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti forduló pontozása:
1. Mind a 13 feleletválasztós kérdésnél minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
– helyesen bejelölt mező: 3 pont
– helytelenül bejelölt mező: -1 pont
– helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
– helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítják, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye.
Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik korábbi időpontban adta be legutolsó válaszait. Az idő meghatározásánál a megoldásokat fogadó szerver órája mérvadó (óra: perc: másodperc), minden csapat visszajelzést kap a legutolsó beküldés idejéről. Az eredmények várhatóan 2020. november 15-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők a verseny honlapján.

Nyílt nap 2019

Iskolánk idén 2019. november 23-án, szombaton tartotta nyílt napját. Ennek keretében az iskolába érkező látogatók több matematika, illetve informatika órát nézhettek meg. A magyar matematikusoknak emléket állító poszter-kiállítást is ekkor nyitottuk meg.

Az informatikaórán az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a számítógépes programokat.

A diákok is segítettek az általános iskolásoknak.

A Lego-robot programozó szakkör munkájával is megismerkedhettek a látogatók.

A robot működés közben.

A 11. osztályos diákok Pákh György tanár úr óráján, melynek témája a kombinatorika és a valószínűségszámítás volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poszter-pályázat eredménye

A “Magyar matematikusok” poszter-pályázat eredménye:

I. helyezett: Harsághy Zsófia – Knap Tünde (9.NyE)

II. helyezett: Schirok Martin – Szendrő Olivér (12.E) 

III. helyezett: Kis Viktória (9.C)

Gratulálunk mindenkinek, aki lelkesen dolgozott, és szívesen megismerkedett egy-egy matematikus munkásságával. Gratulálunk azoknak, akik olyan tartalmas és szép posztert adtak be, hogy kiállíthatjuk munkáikat. Külön örömmel gratulálunk a helyezetteknek.

A matematikatanárok

Budapest, 2019.11.22.

 

A következő képek a díjkiosztón készültek:

 

Az iskolai nyílt napon az érdeklődő látogatók is megnézhették a poszterekből készült kiállítást.